Textredigering

Vid en redaktörsläsning markerar vi språkfel och stilbrott och ser över att textens struktur är logisk och lätt att följa. Vi granskar om något behöver förtydligas eller kortas ner för att texten ska flyta bättre, bli mer spännande eller lättare att hänga med i. Det är givetvis upp till skribenten att ta ställning till våra ändringsförslag. Ofta behövs det flera genomarbetningar.