Korrekturläsning

På korrekturnivå lusläser vi texten i jakt på grammatik- och stavfel. Vi kontrollerar också att namn på personer och organisationer samt ord och förkortningar som kan skrivas på olika sätt är konsekvent stavade. Dessutom håller vi ögonen öppna för motsägelser och sakfel.