Språkgranskning

Språkgranskning är en mindre genomgripande form av textgranskning än redigering. Språkriktighet, tydlighet och stil är i fokus. Textens innehåll och övergripande struktur behandlas inte.