Alla tjänster

Textredigering

Vid en redaktörsläsning markerar vi språkfel och stilbrott och ser över att textens struktur är logisk och lätt att följa. Vi granskar om något behöver förtydligas eller kortas ner för att texten ska flyta bättre, bli mer spännande eller lättare att hänga med i. Det är givetvis upp till skribenten att ta ställning till våra ändringsförslag. Ofta behövs det flera genomarbetningar.

 

Språkgranskning

Språkgranskning är en mindre genomgripande form av textgranskning än redigering. Språkriktighet, tydlighet och stil är i fokus. Textens innehåll och övergripande struktur behandlas inte.

 

Korrekturläsning

På korrekturnivå lusläser vi texten i jakt på grammatik- och stavfel. Vi kontrollerar också att namn på personer och organisationer samt ord och förkortningar som kan skrivas på olika sätt är konsekvent stavade. Dessutom håller vi ögonen öppna för motsägelser och sakfel.

 

Lektörsläsning

Vår lektörstjänst innebär att vi gör en professionell bedömning av en text. Vi skriver ett kortfattat utlåtande med synpunkter på manuskriptets form och innehåll och ger vid behov konkreta förbättringsförslag.

 

Formgivning

Vi utför grafisk formgivning och skapar även tryckoriginal. Exempel på formgivningstjänster är formgivning av omslag (till böcker eller andra trycksaker), formgivning av inlagor (bokens innandöme), samt formgivning av broschyrer, foldrar, loggor etc.

 

E-boksproduktion

Vi producerar e-böcker från Indesign- eller Wordfiler, samt göra dem tillgängliga i internetbokhandeln och på bibliotek.