Lektörsläsning

Vår lektörstjänst innebär att vi gör en professionell bedömning av en text. Vi skriver ett kortfattat utlåtande med synpunkter på manuskriptets form och innehåll och ger vid behov konkreta förbättringsförslag.